Historia

Historia biblioteki
Historia bibliotek publicznych w Stęszewie sięga początków XX w. W 1939 r. czynne były w mieście 3 biblioteki publiczne: parafialna, Towarzystwa Młodych Przemysłowców i Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Po wojnie Miejska Biblioteka w Stęszewie powstała w 1948 r. Nie jest możliwe ustalenie dokładnej daty dziennej, gdyż nie zachowały się zapisy odnośnie założenia placówki. Początkowo biblioteka została wyposażona w książki przez Komitet Upowszechniania Książki. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 19 grudnia 1948 r. i pod numerem pierwszym wpisano – jak w wielu innych bibliotekach – książkę A. Lampego pt. „Myśli o nowej Polsce”, a do końca roku zgromadzono 673 woluminy.

W ciągu dziesięcioleci zmieniały się siedziby i ludzie pracujący w bibliotece. W latach 80-tych ówczesna dyrektor – pani Danuta Latosik dotarła do osób związanych z powstaniem placówki i ustaliła, że pierwotnym jej kierownikiem był Jan Wysocki, który prowadził bibliotekę do połowy 1949 r. Wypożyczalnia mieściła się wówczas w tzw. Pasterówce przy ulicy Poznańskiej.

Kolejną osobą kierującą pracą stęszewskiej książnicy była Maria Zaremba organizująca bibliotekę w nowej siedzibie – przy ulicy Kosickiego i prowadząca ją do połowy 1951 r. Następnie obowiązki kierownika biblioteki przejęła Helena Szurek, pełniąc tę funkcję do 1963 r.

Trzynastolecie – do 1976 r. – upłynęło w bibliotece pod kierownictwem Wandy Torzeckiej. Wówczas Miejska Biblioteka Publiczna w Stęszewie zajmowała 2 izby przy ul. Kościańskiej. W 1973 r. nastąpiły zmiany w administracji państwowej, co pociągnęło za sobą zmiany w sieci bibliotecznej. Konsekwencją tychże zmian było podporządkowanie bibliotek gromadzkich w Będlewie, Strykowie i Jeziorkach bibliotece gminnej w Stęszewie. Wówczas biblioteka w Stęszewie objęła opieką trzy filie.

 

W 1976 r. księgozbiór biblioteki liczył już 13000 woluminów i dotychczasowy lokal okazał się niewystarczający. Nastąpiła wówczas ponowna zmiana kierownika biblioteki. Stanowisko to objęła Danuta Latosik – późniejszy dyrektor, która zorganizowała dwukrotnie przeprowadzkę placówki – w roku 1976 do lokalu w Rynku, zaś w 1993 do obecnej siedziby przy ul. Poznańskiej. W trakcie długoletniej pracy pani Latosik rozbudowano także gminną sieć biblioteczną. W roku 1986 zorganizowano filię w Trzebawiu, natomiast w roku 1990 dzięki porozumieniu z Biblioteką Raczyńskich otwarto filię w Sapowicach. Zakupując komputery i program biblioteczny SOWA w 2003 r. zainaugurowano przygodę bibliotekarzy z komputerami, wprowadzając placówkę w XXI wiek. Od roku 2005 dyrektorem biblioteki jest Anna Krupecka. Ostatnio – w roku 2006 – Rada Miejska Gminy Stęszew uchwaliła nowy statut biblioteki, nadając jej status instytucji kultury.